Hiển thị tất cả 5 kết quả

Tem nhãn cảnh báo:

  • Tem báo độ ẩm: chuyển màu khi vượt quá độ ẩm quy định
  • Tem báo nhiệt độ: chuyển màu khi vượt quá nhiệt độ quy định
  • Tem cảnh báo va đập