Tem cảnh báo dải nhiệt độ 1 mức 60 độ C

9.000 8.000