Tem nhãn nhiệt độ theo dõi bảo quản hải sản mốc 3 độ C

3.000 2.000