Thảm chống mỏi khi đứng lâu cho nhà bếp

4.000 3.000