Dây vải Polyester 32mm lashing

9.000 8.000 chưa bao gồm VAT