USB theo dõi dữ liệu nhiệt độ

Thông số:

  • Color: Black
  • Temperature range: -30 độ C đến 70 độ C
  • Độ chính xác: +-0.5 độ C
  • Thời gian ghi dữ liệu : up 360 ngày
  • Thời hạn sử dụng: 1 năm
  • Kích thước: 70mm * 20mm