Tem nhãn cảnh báo nhiệt độ

Thông số kỹ thuật

Loại tem: 3 mức nhiệt độ, 5 mức nhiệt đô, 7 mức nhiệt đô ….

Xuất xứ: Nhật Bản

Cơ chế: chuyển màu khi mức nhiệt độ vượt quá thông số trong 1 thời gian nhất định