Túi khí chèn hàng container 80×120 cm

9.000 8.000